Ландшафтний дизайн – основні етапи проекту

Будь-який процес облаштування території шляхом ландшафтного дизайну розпочинається із загального проектування. Основними завданнями на даному етапі є визначення вихідних даних, розробка архітектурно-планувального завдання, інтерпретація ідеї, створення ескізу проекту, оформлення документації.

Успішність створення проекту залежить від якості збору вихідних даних місцевості щодо:

– особливостей ґрунтового покриву та інженерно-геологічних умов,

– гідроресурсів (водойми, природні джерела, артсвердловини),

– характерних природних кліматичних умов,

– наявних чи майбутніх споруд і комунікацій (наземних та підземних),

– рослинності, фауни,

– присутності об’єктів природоохоронного фонду.

У переважній більшості випадків отримати повну інформацію по всіх згаданих позиціях можна у відповідних службах.

 

Однак, найбільш вагомим елементом проектування залишається геодезична зйомка об’єкту, без проведення якої якісно можна створити хіба що проект невеличкого квітника. За результатами проведення геодезичних вимірювань розробляється документ, де чітко нанесені межі ділянки, її рельєф та розташовані споруди. На карті також позначаються місця нових майданчиків, тротуарів, каналізаційної системи. 

 

Під час збору вихідних даних щодо особливостей ґрунтового покриву, бажано провести комплексний аналіз ґрунту на його механічний склад, кислотність, органічну складову, мікроелементи (азот, фосфор, калій тощо), електропровідність.

 

Наступним кроком у проектуванні ландшафтного дизайну є створення архітектурно-планувального завдання. Цей розділ діяльності входить до повноважень архітектора, котрий завжди залишає місце для творчих ідей ландшафтного дизайнера. Структура його виконання залежить від конкретних вимог і побажань замовника, де обов’язково необхідно врахувати загальні побажання, естетичні вподобання, потребу в інженерно-технічних спорудах, вимоги до озеленення. Перший варіант виконаного проекту не є остаточним, та може, за потреби, змінюватися в подальшому.  

 

Тепер безпосередньо переходять до «ландшафтного дизайну». На даному етапі формуються плани-графіки проектування та фінансування, виготовляється ескізний, а згодом і робочий проект, узгоджується кошторис, затверджується проект, здійснюється фінальний розрахунок.

 

Створення проекту – це ринковий продукт, який має свою ціну. Його вартість варіюється залежно від рівня складності майбутніх ландшафтних робіт. Тому, перед видачею замовнику на руки ескізу проекту, необхідно здійснити передоплату. Це допоможе уникнути будь-яких непорозумінь та неприємних ситуацій.

При підготовці ескізу проекту потрібно дотримуватися чіткої структури: склад проекту, генплан та об’єкти у 3-мірному моделюванні.

На стадії «Робочої документації» обов’язково мають бути генеральний план (після внесення всіх поправок і доопрацювань), дендроплан (креслення з детальним описом видів рослин), розбивочний план або схема розміщення доріжок, майданчиків, малих архітектурних форм, водойм, та план озеленення або посадкове креслення (схема прив’язки елементів озеленення). Окрім цього, розширений ландшафтний проект повинен містити додаткові креслення (плани): мережі освітлення, вертикального планування, системи автоматичного поливу, дренажної системи, відводу дощових вод тощо.

 

Замовники повинні розуміти і пам’ятати, що відмінний кінцевий результат починається з ідеального проекту! А ідеальний проект – з якісно проведеного замовлення та урахування всіх деталей майбутнього ландшафтного дизайну!

0